Be Good. Do Good.

Lees meer over onze sociale en milieuverplichtingen.

The McCain brothers founded our company on a simple philosophy: good ethics is good business. It still guides us today through our corporate social responsibility standards called ‘BeGood’. DoGood’. BGDG determines how we do business.

DISCOVER THE 4 PILLARS OF BeGood. DoGood.

Solid foundations

The principles that guide our business operations.
As a company driven by values, the way we operate is vital. In addition to our values, we have four fundamental operating principles: safety, respect, integrity and protection.

 

SAFETY

Safety is always our number one priority and is everyone’s responsibility.

Over de hele wereld zijn we vastbesloten om iedereen veilig naar huis te sturen, naar hun vrienden en familie, want niets wat we doen is het waard om voor gekwetst te worden.
Het is duidelijk dat onze toewijding aan veiligheid iedereen bij McCain Foods ten goede is gekomen en we blijven ons inzetten voor uitstekende gezondheids- en veiligheidsprincipes en -beleidslijnen.
We blijven streven naar nul incidenten en veiligheid zal altijd onze prioriteit blijven.

 

RESPECT

We vinden dat iedereen moet werken in een omgeving waar hij of zij zich veilig en betrokken voelt.

Onze gedragscode vereist dat alle medewerkers ervoor zorgen dat McCain Foods een veilige, respectvolle en inclusieve omgeving biedt zonder discriminatie en intimidatie. Onze gedragscode voor leveranciers verbiedt ook gedwongen of verplichte arbeid, kinderarbeid, discriminatie, onmenselijke behandeling, misbruik en intimidatie.

INTEGRITEIT

Als onderdeel van onze kernwaarden zijn we toegewijd aan de principes van ethisch en rechtmatig gedrag.

Overal ter wereld waar we actief zijn, houden we ons aan deze principes door eerlijke, concurrerende en transparante zakelijke transacties. Vrijwel alle rechtsgebieden waarin McCain Foods actief is, hebben wetten tegen omkoping en corruptie. Deze wetten verbieden onethische praktijken en we houden ons niet bezig met of tolereren geen onwettig of corrupt gedrag.

 

Bescherming

We are part of a global family and it is vital that all McCain Foods employees receive fair compensation.

We offer all our employees fair compensation that provides them with an income guarantee and enables them to have a decent standard of living. The compensation includes wages and other benefits.